Informacje:

Nauka:

2 Przekrwienie
Przekrwienie polega na przepełnieniu krwią naczyń. Zależnie od rodzaju naczynia rozróżnia się przekrwienie tętnicze, czyli czynne, przekrwienie żylne, czyli bierne…
3 Reakcja immunologiczna
Jakość reakcji immunologicznej zależy również od układu genetycznego gospodarza i jest kontrolowana przez tzw. geny odpowiedzi immunologicznej. W związku z…

Szkoła:

Nowotwor zlosliwy

Choriocarcinoma — złośliwy nowotwór wywodzący się z trofoblastu łożyska — zawiera alloantygeny uwarunkowane genami ojca, ponieważ nabłonek łożyska, będący produktem zapłodnionego jaja, otrzymuje antygeny…

Odpornosc rzeciwnowotworowa

W odporności przeciwnowotworowej wyróżniamy odporność komórkową, odporność humoralną oraz odpowiedź komórkową, zależną od przeciwciał. Odporność komórkowa polega na bezpośrednim cytotoksycznym działaniu aktywnych immunologicznie limfocytów…
Przekrwienie
Przekrwienie polega na przepełnieniu krwią naczyń. Zależnie od rodzaju naczynia rozróżnia się przekrwienie tętnicze, czyli czynne, przekrwienie żylne, czyli bierne lub zastój krwi, oraz…

Zobacz także:

Przekrwienie

Przekrwienie polega na przepełnieniu krwią naczyń. Zależnie od rodzaju naczynia rozróżnia się przekrwienie tętnicze, czyli czynne, przekrwienie żylne, czyli bierne lub zastój krwi, oraz przekrwienie…

Starsze artykuły:

top